#Samen Voor Betekenisvol Onderwijs

 

Uitnodiging bijeenkomst werkgroep #SVBO op 11 juni 2019

Je wordt van harte uitgenodigd op de volgende bijeenkomst van de werkgroep #SVBO.

Het thema van deze bijeenkomst zal zijn: Met de omgeving betekenisvol leren en werken! Versterkt door samenwerking tussen scholen en organisaties.

 

Lees hier de uitnodiging met het programma voor 11 juni 2019 van 15.00-17.00u

 

#SVBO, 16-4-2019

Dinsdag 16 april 2019 vond de tweede bijeenkomst van de werkgroep #Samen Voor Betekenisvol Onderwijs plaats. Ook dit keer werd het een succesvolle middag.

Waar staat #SVBO ook alweer voor?

#SVBO staat voor: Samen Voor Betekenisvol Onderwijs. Deze werkgroep werd opgericht door Apolline Mol (lid kernteam Ondernemend Onderwijs ‘sH), doordat zij bij scholen en organisaties de behoefte peilde om meer structureel samen te werken.

In deze werkgroep nodigen wij bedrijven en onderwijsinstellingen uit om samen kansen te zoeken in een samenwerking. Ondernemend Onderwijs wil op deze manier bijdragen aan het verbinden van partijen die zorgen voor betekenisvol onderwijs.

Lees meer

Bijeenkomst op 16 april 2019

Deze middag waren zes partijen aanwezig. Twee scholen: het Sint-Janslyceum en Basisschool Het Rondeel, plus vier organisaties: Van Neynsel, Babel, GGD en AgriFood Capital/Knooppunt Technologie 073. De middag werd geopend met een kennismaking, waarbij de deelnemers aan elkaar vertdelen wie zij zijn, wat zij doen, waarom zij vandaag aanwezig zijn bij de bijeenkomst en wat zij uit de werkgroep #SVBO willen halen.

Vervolgens werd er in twee groepen gesplitst om zo beter te kunnen sparren en ieders ideëen en eventuele samenwerkingskansen te onderzoeken. Nicole van Mook van Basisschool Het Rondeel, Leonie Gossens van Babel, Miriam de Werd van GGD, Angelien van der Heijden-Bruijsters van Van Neynsel, Annemarij Wasser van Sint-Janslyceum, Margo van den Oord en studentmedewerker Lieke Kapteijns van OO ‘sH zaten bij elkaar in een groep. Allereerst zijn ieders persoonlijke behoeften en hulpvragen verkend in de groep, waarna er een verbinding werd gemaakt naar een samenwerking voor het event in september van Van Neynsel om het wijkpunt van locatie De Grevelingen op de kaart te zetten. De volgende vraag stond hierbij centraal: Wie zouden er kunnen/willen ondersteunen bij dit event van Van Neynsel?

Uit deze vraag zijn mooie mogelijke verbindingen gekomen. Nicole van Mook van Basisschool Het Rondeel gaat de vraag neerleggen bij haar collega’s en ziet een kans om de schoolmusical van Het Rondeel uit te laten voeren bij van Neynsel. Leonie Gossens van Babel gaf aan dat het ‘Buurtpodium’ van Babel mogelijk iets kan betekenen voor Van Neynsel. 

Studentmedewerker Lieke Kapteijns houdt zich voor haar stage bij OO ‘sH bezig met het vraagstuk van Van Neynsel om het wijkpunt van De Grevelingen op de kaart te zetten en zij is tevens initiatiefnemer van dit event voor het wijkpunt. Lieke is daarom ook de contactpersoon voor Babel en Basisschool Het Rondeel om deze mogelijke verbindingen met het event van Van Neynsel verder op te pakken.  

Halverwege de werkgroep gaf studentmedewerker Lieke Kapteijns een presentatie van een good-practice tussen een school en zorgorganisatie. Het betreft hier een good-practice van ROC De Leijgraaf. Het unieke van dit voorbeeld is dat er een ‘huiskamer’ op de schoollocatie is waar ouderen en studenten samenkomen. Daarnaast is het maatjessysteem uniek, wat inhoudt dat een student een heel jaar gekoppeld is aan een oudere en zij meerdere keren per week samenkomen. Dit zorgt voor een echte band tussen de student en de oudere, wat positief is voor het welbevinden van beide partijen. Deze presentatie diende als inspiratie voor de aanwezigen. Vooral Van Neynsel is geïnteresseerd in deze good-practice en ziet kansen om deze aanpak ook bij Van Neynsel op te pakken.

In de andere groep zaten Isabelle Rovers van Sint-Janslyceum, Kyra Sijtsma van Babel, Henny Knechten van AgriFood Capital/Knooppunt Technologie 073 en Apolline Mol, studentmedewerker Marjolein Thelosen en studentmedewerker Lilia Visser van OO ‘sH. In deze groep heeft eerst elke deelnemer gedeeld wanneer de samenwerking met de aanwezige partijen aan tafel een succes zouden zijn voor hen. Hierbij werd ook besproken wat en wie ervoor nodig is om dit te bereiken. Een aantal behoeften werden door alle deelnemers gedeeld, zoals een duurzame samenwerking aangaan met een meerjarig programma. Daarnaast was er een gedeelde behoefte om op structurele momenten bij elkaar te komen en de projecten/samenwerking met elkaar te evalueren. Deze gedeelde behoeften zorgde voor een goede basis om met elkaar te bespreken wat er op dit moment al is aan samenwerking met elkaar en welke nieuwe mogelijkheden er zijn. 

Babel en Sint-Janslyceum hebben in het verleden al projecten met elkaar gedaan en op dit moment vindt er vooral kleinschalige samenwerking tussen hen plaats. Een van die projecten uit het verleden was ‘City Trainer Cultuur’. Dit project kwam toen niet goed van de grond. Nu wordt afgesproken dit project samen te evalueren (waarom kwam het niet van de grond?) en na te gaan wat er voor nodig is om dit project samen wel goed op te pakken. Er is in juni hiervoor een vervolgafspraak gemaakt, waarbij niet alleen City Trainer Cultuur zal worden geëvalueerd, maar ook nieuwe projectkansen met elkaar worden besproken en mogelijk al worden uitgewerkt. Bij deze afspraak sluiten van het Sint-Janslyceum decanen van het vmbo, havo en atheneum aan, zodat alle onderwijsniveaus worden betrokken bij een meer duurzame samenwerking met Babel.  

Henny Knechten van AgriFood Capital/Knooppunt Technologie 073 droeg vanuit haar netwerk de pilot ‘Grow’ aan, waarbij wordt gewerkt met computational thinking en de methodiek Design Thinking. Bij de methodiek Design Thinking gaan de leerlingen op creatieve wijze aan de slag met het oplossen van een ‘probleem’ (problemen oplossen valt onder de vaardigheid computational thinking). Zowel Sint-Janslyceum als Babel waren enthousiast over de methodiek Design Thinking en willen nagaan hoe zij hiermee aan de slag kunnen. Henny Knechten heeft met Isabelle Rovers en Kyra Sijtsma individuele afspraken gemaakt om de aangedragen pilot ‘Grow’ en mogelijke andere kansen voor betekenisvol onderwijs met elkaar te bespreken.

In deze groep kwamen de partijen met het mooi idee een ‘Crazy 88’ voor Den Bosch te organiseren, waarbij leerlingen 88 opdrachten uitvoeren om de stad Den Bosch beter te leren kennen. Organisaties uit Den Bosch kunnen mee worden genomen in deze opdrachten. Om deze ‘Crazy 88 Den Bosch’ ondernemend te maken gaan de kinderen zélf deze 88 opdrachten opstellen voor elkaar. Op deze manier is het eerder betekenisvol voor hen en leren zij hoe zij met mensen uit het werkveld (organisaties) contact kunnen maken, wat gunstig is voor hun toekomstige loopbaan. De ‘Crazy 88 Den Bosch’ kan daarnaast voor de hele onderwijslijn worden opgezet: van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs! OO ‘sH vindt het idee van een ‘Crazy 88 Den Bosch’ organiseren een goed voorbeeld van betekenisvol onderwijs en wil dit graag samen met scholen en organisaties oppakken. Wordt vervolgd!

Apolline Mol is de contactpersoon vanuit OO ‘sH voor Babel, Sint-Janslyceum en AgriFood Capital/Knooppunt Technologie 073 en zal bij de vervolgafspraken van deze partijen aansluiten om de samenwerking verder te ondersteunen.

In de feedback, die na afloop van de werkgroep werd gegeven, werd veelal aangegeven dat het fijn was om eventuele samenwerkingspartners persoonlijk te kunnen spreken. Dit werkt een stuk gemakkelijker en sneller, ook door de voorselectie in het netwerk van OO ‘sH, dan wanneer je per mail partijen benadert. Een ander punt dat als positief werd ervaren is dat het fijn is om mensen regelmatig te kunnen spreken bij deze werkgroep.

Thema volgende bijeenkomst #SVBO

De volgende bijeenkomst van de werkgroep #SVBO richt zich op het thema ‘buiten leren’. Deze bijeenkomst is voor scholen en organisaties die meer met dit thema willen doen en hiervoor op zoek zijn naar nieuwe of meer duurzame samenwerkingen.

Deze bijeenkomst is op 11 juni van 14:30-16:30 uur op de PABO van Fontys in Den Bosch.

Graag tot dan!

Lilia Visser en Apolline Mol

 

 

#SVBO, 26-3-2019

De eerste bijeenkomst van de werkgroep #Samen Voor Betekenisvol Onderwijs vond plaats op 26 februari 2019.

Bij deze bijeenkomst waren aanwezig: Afvalstoffendienst Den Bosch, scholennetwerk WTE (Wetenschap, Technologie en Excellentie) regio Zuid, Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch (SSPOH), Knooppunt Technologie 073/AgriFood Capital en Helicon MBO. 

Apolline Mol, lid van het Programmateam, begeleidt deze werkgroep namens Ondernemend Onderwijs 'sH.

Lees hier haar verslag van deze eerste bijeenkomst

 

#Samen Voor Betekenisvol Onderwijs

De afgelopen tijd heeft Apolline Mol (lid kernteam en kartrekker vanuit OO ’sH in dit project) bedrijven en scholen uit ons netwerk benaderd met vragen als:

Heb je met jouw school/organisatie ook belangstelling om een duurzame samenwerking aan te gaan met andere scholen of organisaties? Wil je hier graag ondersteuning bij? En wil jij ook over diverse onderwerpen sparren met andere scholen en organisaties?

Hierop zijn een heel aantal positieve reacties gekomen, van zowel bedrijven, als scholen (basisonderwijs, voortgezet- en middelbaar onderwijs), zodat de 1e bijeenkomst van de werkgroep #Samen Voor Betekenisvol Onderwijs (#SVBO) op dinsdag 26 februari 2019 een feit is. 

Lees meer

Enthousiaste deelnemers, zoals Afvalstoffendienst Den Bosch en scholennetwerk WTE (Wetenschap, Technologie en Excellentie) regio Zuid, Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch (SSPOH), Knooppunt Technologie 073/AgriFood Capital en Helicon MBO doen dan de aftrap.

OO ‘sH zorgt steeds dat potentiële matches mogelijk zijn, door meer specifiek te informeren waar partijen naar op zoek zijn en daarop scholen dan wel organisaties gericht uit te nodigen.
Voor de volgende bijeenkomst in april staan o.a. Van Neynsel, GGD, BS Het Rondeel en het Sint-Janslyceum ingepland.

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Deelnemende partijen

 • Afvalstoffendienst Den Bosch
 • SSPOH
 • WTE scholennetwerk
 • Van Neynsel
 • GGD Den Bosch
 • BS Het Rondeel
 • St. Janslyceum
 • Knooppunt Technologie 073
 • AgriFood Capital
 • Helicon MBO
 • Babel
 • OO 'sH