"LETS CONNECT", effectief en inspirerend

Je brengt mensen uit verschillende disciplines bij elkaar, je legt ze een actueel vraagstuk voor uit de samenleving en binnen een mum van tijd liggen er creatieve ideeën op tafel. De derde dinsdag van september werd een effectieve en inspirerende middag.

Lees meer

2015-09-15 16.36.56.jpg

Terwijl koning Willem-Alexander tijdens zijn troonrede op dinsdag 15 september 2015 prangende problemen opsomt uit de samenleving, gingen onder meer studenten, docenten, beleidsmakers, afgevaardigden uit het bedrijfsleven productief aan de slag bij gastheer SPARK in Den Bosch. Per groep kregen zij een actueel (probleem)vraagstuk uit de samenleving voorgeschoteld zoals: Verwaarlozing Prins-Hendrik park, Vluchtelingenopvang, Voeding en Gezondheid in de bebouwde omgeving, Europese Groene Hoofdstad, Extended networks en Kunsteducatie en Kunstuitleen. In nog geen drie kwartier brainstormen, kwamen er creatieve ideeën op tafel. De zogeheten Triple helix samenwerking wierp zijn vruchten af.

In een korte pitch van 2 minuten presenteerden de groepen ideeën die mogelijk tot een duurzame oplossing leiden. De twee pitches die het meest toegankelijk en wellicht toepasbaar zijn, waren de 'speeddate' en de 'summerschool'.

Op de vraag; hoe creëer je een structureel flexibele talentenpool, kwam het idee om high potentials in het onderwijs 10 weken los te laten in een summerschool. Dit door gebruik te maken van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemingen, de drie o's. Studenten/leerlingen gaan met cases aan de gang. Ze krijgen opdrachten, maar ze mogen ook zelf opdrachten verzinnen. Ze krijgen ruimte en vertrouwen om volop te netwerken, geen leerdoelen of stage. Ze worden uitgedaagd door ze helemaal los te laten.

2015-09-15 17.20.44.jpg

De volgende case, hoe link je bedrijven aan afgestudeerden, werd beantwoord met: door opleidingen en bedrijven samen te brengen in een speeddate. Een poule creëren waar talenten en bedrijven bij elkaar komen om zowel fysiek als cyber te speeddaten.

De ervaring van sommige aanwezigen was dat het brainstormen onder tijdsdruk stimulerend werkt. Je moet sneller nadenken. Normaal doe je daar zelf veel langer over en ga je alles afwegen.

Een andere case is het Prins Hendrik park dat prachtig is aangelegd, maar inmiddels verworden is tot een 'zooitje'. Mensen voelen zich niet verantwoordelijk voor het park, het ligt vol met rotzooi en hondenpoep. Als oplossing werd een picknick in het park voor alle gebruikers voorgesteld. De gemeente nodigt iedereen persoonlijk uit, met de bedoeling creëren van eigenaarschap zodat iedereen betrokken en verantwoordelijk wordt voor het park. Een andere groep ging hiermee nog een stap verder, namelijk: de gebruikers worden aandeelhouder van het park.

Voor de case 'toenemende vluchtelingen' werd voorgesteld om mensen te huisvesten in mobiele units en bestaande gebouwen te hergebruiken. Of kleinschalige mobiele woonunits in wijken met inzet van de Triple Helix onder het motto 'ieder doet waar hij goed in is'. De woonunits worden een onderdeel van de leefbare en sociale wijk waar kennis en middelen worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld door inzet van studenten die in een lerend project deze units inrichten en mooi maken.