Jaarverslag OO 'sH 2019

Jaarlijks verantwoordt Ondernemend Onderwijs 'sH zich bij de Gemeente 's-Hertogenbosch voor de verkregen subsidie door middel van een jaarverslag.

Het jaarverslag 2019 is een mooi document geworden, waarin goed zichtbaar wordt waaraan OO in 2019 in Den Bosch, provinciaal, landelijk en europees haar steentje heeft bijgedragen. Wanneer je alle innovatieve projecten en bijeenkomsten op een rijtje zet en de opbrengsten ziet, kun je niet anders dan concluderen dat 2019 wederom een prachtig jaar was met veel ruimte voor ondernemendheid en talentontwikkeling bij alle partners.

Eind mei 2020 werd het Jaarverslag 2019 bij de Gemeente 's-Hertogenbosch bezorgd.

Dit Jaarverslag 2019 is hier in te zien voor belangstellenden.

 

'Visie Ondernemend Onderwijs 's-Hertogenbosch'

In juni 2018 verschijnt de publicatie 'Visie Ondernemend Onderwijs 's-Hertogenbosch'.

Een brochure die je meeneemt in het Waarom, het Hoe en het Wat van Ondernemende Onderwijs 'sH. Een lerend netwerk dat scholen en organisaties begeleidt om ondernemende initiatieven en projecten op te zetten en in te bouwen in de dagelijkse lespraktijk.

Binnen de 'Bossche Educatieve Agenda' (BEA) is 'toekomstgerichte educatie' één van de belangrijke thema's waar OO 'sH zich sterk voor maakt.

 

Uit de 16 tips voor Ondernemend Onderwijs:

Ondernemendheid is een houding die getuigt van kansen zien en deze benutten. Het tonen van ondernemend gedrag. Dit gaat niet alleen over ondernemerschap, maar veel meer nog over het hebben, krijgen of aanleren van een ondernemende houding. Het levert proactieve, creatieve en probleemoplossende leerlingen, studenten, werknemers en werkgevers op.

 

 

 

BEA, Bossche Educatieve Agenda 2017-2021

Ondernemend Onderwijs 'sH maakt deel uit van de BEA, de Bossche Educatieve Agenda 2017-2021

OO ‘s-H werkt samen met de gemeente en betrokken partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan de versterking van ondernemend onderwijs in stad en regio.

Het lerend netwerk OO 'sH begeleidt scholen en organisaties om ondernemende initiatieven en projecten op te zetten en in te bouwen in de dagelijkse lespraktijk. 

 

'Ruimte voor ondernemendheid', afstudeeronderzoek door Anna Freitag

Anna Freitag studeerde in augustus 2016 af op onderstaand onderzoek naar Ondernemend Onderwijs:

'Ruimte voor ondernemendheid'

Onderzoeksrapport

Zij heeft 'sH OO met haar onderzoek en resultaten weer een mooie stap voorwaarts geholpen.

 

Brief aan P. Rosenmüller, voorzitter VO-raad

Coöperatieve Vereniging Entreprenasium, Learntoo, Meesterlijk Ondernemen in Drenthe, Stichting ePortfolio Support (StePS) én Ondernemend Onderwijs bundelen hun krachten voor  het realiseren van doorlopende leerlijnen ondernemendheid in PO en VO en de invoering van E-portfolio en het gebruik van open standaarden.

Doorbraak Onderwijs & ICT