Verbindingsactie Expeditie Basisschool in Coronatijd

15 mei 2020.

Vanuit Expeditie Basisschool hebben we een actie bedacht om te inspireren en te verbinden. Willen jullie deze actie steunen? Door deze oproep door te zetten via jullie social media kanalen en website. Zo bereiken we nog veel meer ouders en onderwijsprofessionals. Jullie maken ons dan heel erg blij!!!

Hierbij de link naar de actie via de website van Expeditie Basisschool: https://expeditiebasisschool.nl/vertel-eens-hoe-houd-jij-de-moed-erin/

En de link naar ons facebook bericht: https://www.facebook.com/ExpeditieBasisschool/

 

11 oktober 2017 Inspiratiesessie: Ouders en Onderwijs

Ouders en onderwijs, het komt zeer regelmatig in de media. Soms gaat de samenwerking zeer soepel en soms verloopt de samenwerking zeer stroef. Heb je behoefte aan tips en handvatten kom dan vooral naar onze inspiratiemiddag waar ouders én onderwijs jullie meenemen in de complexe samenwerking tussen ouders en school.

Op 11 oktober a.s. tussen 16.00 uur en 18.00 uur zullen ouders (Expeditie Basisschool) & onderwijs (Margje Bielars – directeur Basisschool De Masten Rosmalen) je meenemen in de uitdaging van afstemmen en samenwerken tussen ouders & onderwijs. Een middag vol casuïstiek en handvatten om de samenwerking vanuit meerdere invalshoeken te bekijken.

Lees hier de hele uitnodiging

Inschrijfformulier voor 11 oktober

 

Expeditie Basisschool

Ouders en Onderwijs: Hoe werk je samen? 

Samenwerking met ouders is een van de doelen van het onderwijsbeleid. Alleen hebben de meeste scholen geen idee hoe ze dit moeten doen. Vaak ontbreekt het ook aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. Expeditie Basisschool heeft het antwoord: Werk aan de optimale driehoeksrelatie tussen leerkracht, leerling en ouders. Stippel samen de juiste ontwikkelroute uit voor acht jaar basisonderwijs. Met onze laagdrempelige methodiek kan de leerkracht op een gestructureerde manier direct aan de slag met ouders en kinderen. Betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip brengen zo de brede ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school optimaal in beeld.

website   Contactpersonen: Kim Bogaerts en Marlies Pulsford

Film aanleiding start Expeditie Basisschool               

Film resultaten pilotproject

 

Lees meer

Haal samen het beste in onze kinderen naar boven. Opvoeding en onderwijs zijn nou eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar wat weten we nou eigenlijk van elkaar? Hoe kunnen we elkaar helpen en versterken zonder op elkaars stoel te zitten. Als makers van onze kinderen kennen we onze kinderen nou eenmaal erg goed en brengen we het kind achter de leerling in beeld.

In plaats van mopperen en roddelen zijn wij als betrokken ouders opgestaan om te helpen. Met veel passie en plezier hebben we hiervoor onze ondernemersgeest, netwerk, creativiteit, kennis en expertise op ons vakgebied communicatie ingezet. Hoe gaan we samen een bijdrage leveren aan het welbevinden, de motivatie, het zelfvertrouwen en de talenten van kinderen? We gingen op onderzoek kriskras door het hele land en hebben het antwoord: Expeditie Basisschool.

Expeditie Basisschool helpt en begeleidt ouders en scholen in het stimuleren en optimaliseren van wederzijdse betrokkenheid. De brede ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school wordt bevorderd door een optimale driehoeksrelatie tussen leerkracht, kind en ouders. Leren draait niet meer primair om kennis, maar zeker ook om het ontwikkelen van talenten en vaardigheden als creativiteit, inlevingsvermogen, kritisch denken, nieuwsgierigheid en samenwerken.

 

Het schoolplein zien wij als minimaatschappij. Hoe maak je samen een gezonde samenleving? Vorm een gemeenschap. Samen met het onderwijsteam, de kinderen, de ouders en ondersteunende partners op het gebied van gezondheid, sport, cultuur, natuur en techniek. Met onze laagdrempelige methodiek kan de leerkracht op een gestructureerde manier direct aan de slag met kinderen, ouders en betrokken partners. Op een interactieve manier maken per leerjaar de leerkracht, het kind en de ouders kennis met elkaar door middel van het invullen van een eigen paspoort. Zo leren ze over elkaars achtergrond, kennis, ervaring, karaktereigenschappen en talenten. Op een systematische manier wordt zo de brede ontwikkeling van het kind optimaal in beeld gebracht, zonder dat dit veel extra inspanning vraagt van de betrokken leerkracht. Oudergesprekken vanuit een dialoog met meer inhoud. En ouders en partners kunnen vanuit hun kennis en ervaring worden ingezet om praktijk- en leerondersteuning te bieden. Zo wordt school nog leuker.

Hoe mooi zou het zijn als we samen als gelijkwaardige partners de ideale ontwikkelroute van acht jaar basisonderwijs uitstippelen? Samen werken aan toekomstgericht en ondernemend onderwijs zodat er een warme en effectieve overdracht van primair naar voortgezet en vervolgonderwijs wordt gerealiseerd. Om vanuit deze brede ontwikkeling kinderen goed voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt om zo als gelukkige wereldburger een eigen rol in de maatschappij te vervullen. 

Facebookpagina Expeditie Basisschool