Ondernemend Onderwijs creëert fysieke ‘ruimte voor ondernemendheid’.

Samenwerking en integratie Onderwijs-Arbeidsmarkt ontstaat niet vanzelf, integendeel. Het samengaan van deze twee culturen is weerbarstig. Uit good-practices en eerdere projecten blijkt welke stimulerende en welke belemmerende factoren hierin een rol spelen.

Een fysieke plek, een uitnodigende en stimulerende omgeving, laagdrempelige toegang, aanwezigheid van partners en ‘samen doen’, blijken doorslaggevende argumenten om te kunnen komen tot co-creatie, tot een succesvolle samenwerking. Hier wordt ‘Ruimte voor ondernemendheid’ gecreëerd, kunnen deelnemers 21th century skills ontwikkelen en groeien zo uit tot krachtige burgers in onze samenleving.

Lees meer

In 2017 start Ondernemend Onderwijs daarom met het creëren van een vijftal fysieke hubs. Hier wordt ruimte voor ondernemendheid omgezet in waardevolle verbindingen tussen organisaties, onderwijs en overheid, met economisch, onderwijskundig, sociaal, en cultureel rendement. De arbeidsmarkt wordt als het ware onderdeel van het onderwijs en het onderwijs onderdeel van de arbeidsmarkt.

De eigenaren/ vertegenwoordigers van de 5 beoogde locaties hebben allemaal de intentie uitgesproken om mee te werken aan Ruimte voor Ondernemendheid. Aan deze hubs worden naast een inhoudelijk begeleider een of meer bedrijven en een of meer studenten gekoppeld. Na een stevige brainstorm in januari 2017, worden bij deze hubs open programma’s en uitnodigende activiteiten ontwikkeld, variërend van co-creatie-sessies, trainingen, brainstorms, opdrachtgesprekken, open inloop, tot inhoudelijke bijeenkomsten en werkgroepen.

Bezoeken, rondleidingen, afspraken met groepen en scholen, alles behoort tot de mogelijkheden. De studenten ‘runnen’ deze open leeromgeving. Zij worden hierin begeleid door een begeleider uit de school van Ondernemend Onderwijs en door  vertegenwoordigers van de bedrijven en organisaties. Een open agenda van deze hubs is altijd zichtbaar via de website ‘Ruimte voor ondernemendheid’. Op deze ontmoetingsplekken worden naast spontane en geënsceneerde vragen en aanbod ook eerder uitgevoerde projecten ingezet voor hergebruik en doorvertaling. Hier zijn alle partijen vertegenwoordigd en actief inzetbaar voor co-creatie op welk terrein of welke vraag/aanbod dan ook. Studenten en leerlingen werken er samen met bedrijven en organisaties, het zijn  leerbroedplaatsen waar informeel leren en sociale innovatie de kans krijgen. Talenten van ieder zijn van belang en inzetbaar.

Deze hubs zijn innovatief en ondernemend:

- in hoe de arbeidsmarkt integraal onderdeel wordt van het onderwijs en het onderwijs integraal onderdeel van de arbeidsmarkt

- als broedplaats voor actief burgerschap

- in het ontstaan van nieuwe samenwerkingsvormen

- als co-creatie tussen de oude en de nieuwe arbeidsmarkt

- in de ontwikkeling van 21th century skills geschikt voor de toekomstige arbeidsmarkt

- in de betekenisvolle invulling van maatschappelijke stages

- in het hergebruik en meervoudige activering van eerdere projecten

- de hub als broedplaats en springplank voor nieuwe start-ups

- in de kwaliteitsverbetering van onderwijs richting de arbeidsmarkt

- in een nieuwe invulling van informeel leren

- in de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Zo groeien deze fysieke ontmoetingsplekken uit tot integrale leerwerkplekken in onze samenleving.

Margo van den Oord,

Programmaleider ‘sH Ondernemend Onderwijs

 

 

 

Van Neynsel, HUB i.o.

Na een voorbereidende brainstorm op 28 september, vond op 13 oktober 2017 een werkbijeenkomst tussen van Neynsel en OO plaats, met als vraag: hoe stimuleren we ontmoeten tussen de bewoners onderling en de wijk?
Vragen over doelgroep, behoefte, buiten- en binnen verbinden, kwaliteit van leven, interesses onderzoeken, mobiliteit, onderzoek enz. enz. werden onder de loep genomen.


Aan de hand daarvan werden 3 onderzoeksvragen geformuleerd waarmee het team aan de slag gaat. De uitkomsten hiervan worden op 3 november 2017 gepresenteerd. 


Lees hier het uitgebreid verslag.

 

KidSee op HUB Pabo

Al geruime tijd werkt Karin de Louw zeer voortvarend aan de totstandkoming van een reisapp KidSee, startend met een versie over ’s-Hertogenbosch.

Met deze KidSee reisapp ontdekken en waarderen kinderen door hun ogen de stad ’s-Hertogenbosch. Alles vanuit hun natuurlijke verwondering voor de wereld om hen heen, gekoppeld aan de kerndoelen van het onderwijs. In de app staan de vragen centraal die kinderen hebben over ’s-Hertogenbosch en omgeving, vragen over historie, cultuur, natuur of anderszins krijgen allemaal een plek. Kinderen nemen de rol aan van citizen scientist door zelf vragen te stellen in de app, vragen van anderen te beantwoorden en/of opdrachten voor andere kinderen te maken of zelf uit te voeren.

Op de HUB Pabo van Ondernemend Onderwijs onderzocht Karin, samen met een groep jonge ondernemers, studenten, leerkrachten en het team OO, op 6 oktober 2017, gebruik makend van de Ontwerpcirkel, haar kansen en mogelijke vervolgstappen.

Lees meer

 

Aan het begin van de middag werden eerst duidelijke vragen geformuleerd, waarna alle opkomende ideeën op post-its werden geschreven, die vervolgens gerubriceerd werden om zo voor Karin een duidelijk beeld te scheppen wat zij nodig heeft en welke stappen zij daarin zou kunnen volgen.

Na afloop gaf zij te kennen terug te kijken op een erg waardevolle middag en ervan overtuigd te zijn haar platform KidSee hiermee zeker krachtiger te kunnen gaan maken. Wordt vervolgd.....

Filmpje over KidSee

 

Samenwerkende partijen: Basecampgames.com, Forget The Fish, Jenaplanschool Anthonius Abt, KC De Groote Wielen, Studenten Pabo Den Bosch en Avans Business Innovation, KidSee en 'sH Ondernemend Onderwijs  

 

 

Een ochtend op de HUB Muzerije

Op een HUB Ondernemend Onderwijs zijn op vaste tijden studentmedewerkers en meestal een lid van het Programmateam OO aanwezig. De HUB is een ontmoetingsplaats voor ieder die ideeen of vragen heeft over innovatie voor onderwijs of bedrijfsleven en deze graag wil toetsen of ondersteuning zoekt om het plan verder uit te werken of te realiseren. Wij brainstormen hier samen over en zetten het plan of de vraag door in het netwerk van OO en proberen zo verbindingen te maken en de mogelijkheden te verbreden.

Een studentmedewerker die de laatste maanden vaak op de HUB Muzerije werkte vertelt:

'Wat doen wij nou eigenlijk op zo'n HUB? Wij, studenten van de Koningstheateracademie, zitten op de Muzerije HUB. Daar zijn wij 1 keer in de week fysiek aanwezig en kunt u ons het hemd van het lijf  vragen. 

Met wat voor vragen kunt u zoal bij ons terecht?

Lees meer

Op de Muzerije HUB komen vragen voorbij die voornamelijk creativiteit van onze kant vragen. 

Een kleine greep uit ons archief:

-Hoe zorgen we ervoor dat een tocht over de Binnendieze de kinderen echt bijblijft?

-(Muzerije): Hoe zorgen we ervoor dat de mensen weten dat we vooral ook 'vraaggestuurd' werken?

-Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen uitgedaagd en enthousiast worden en tegelijkertijd ook iets leren?

 

Geef eens een concreet voorbeeld!

Zo kwam bijvoorbeeld Karin de Louw langs, zij wil geschiedenisonderwijs op de basisschool (zoals bijvoorbeeld Middeleeuwen, Tweedewereldoorlog en Romeinen) nieuw leven in blazen en verbinden aan de werkelijke leefomgeving. Ze wil dat de leerlingen kennis maken met alle plekken in Den Bosch die in de tijd van (bijvoorbeeld) de Middeleeuwen, niet weg te denken waren. Natuurlijk kun je dan een excursie doen, de kinderen moeten luisteren en lopen braaf achter de gids aan. MAAR: wij hadden een veel beter idee! Wat nou als we een reallife escaperoom door Den Bosch faciliteren in het thema waar de kinderen op dat moment mee bezig zijn in de klas. We maken filmpjes van een ridder die wordt ontvoerd, de leerlingen moeten deze ridder zien te redden door middel van opdrachten. Ze moeten codes kraken en pas als ze die hebben gekraakt, krijgen ze weer een volgend filmpje, dat ze leidt naar de volgende locatie, waar ze weer een nieuw filmpje/opdracht te zien krijgen. 

Een heel belangrijk aspect van dit ontwerp is dat we werken vanuit de vragen en de beleving van de kinderen en niet voor de kinderen. Want wie weet beter wat kinderen willen onderzoeken en weten dan de kinderen zelf?!

We hebben aan de kinderen gevraagd wat zij nou echt eens zouden willen weten over de Middeleeuwen. 

Dan krijg je vragen als:

- Wie was de baas van de ridders?

- Hoe werkt een ophaalbrug?

- Waarom zijn er kastelen?

- Waarom waren de Middeleeuwen er eigenlijk?

- Wat deden de vrouwen?

- Is er iets uitgevonden in de Middeleeuwen?

Allemaal vragen die wij hen laten ontdekken en beleven in deze reallife escaperoom. 

Daarbij laten we met dit project de leerling op een speelse, onderzoekende manier kennis maken met dit onderdeel uit de leerstof, wat de klassieke les Middeleeuwen vervangt. Niet stapelen maar vervangen dus!'

Heeft u ook een vraag waar u met ons over wil brainstormen? Wees welkom op onze Muzerije HUB! Of neem contact met ons op via post@ondernemend-onderwijs.nl

 

 

Brainstorm bij Pabo over Ondernemend Onderwijs Hubs

Op 11-1-2017 presenteerden 3e jaars studenten van Pabo Den Bosch (Fontys Hogeschool Kind en Educatie) hun ondernemende ervaringen bij de diverse externe instanties. Lees hier meer

Onderdeel van deze middag was een brainstormsessie over Ondernemend Onderwijs Hubs. Het Programmateam OO wisselde met aanwezigen vanuit onderwijs, gemeente en bedrijven van gedachten over de oprichting en invulling van de eerste 3 Hubs OO in Den Bosch.