BEA, Bossche Educatieve Agenda 2017-2021

Ondernemend Onderwijs 'sH maakt deel uit van de BEA, de Bossche Educatieve Agenda 2017-2021

OO ‘s-H werkt samen met de gemeente en betrokken partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan de versterking van ondernemend onderwijs in stad en regio. OO 'sH begeleidt scholen en organisaties om ondernemende initiatieven en projecten op te zetten en in te bouwen in de dagelijkse lespraktijk. 

 

Actieconferentie Ondernemend leren #2032

Met de brede maatschappelijke discussie Onderwijs #2032 heeft staatssecretaris Sander Dekker gekozen voor een bijzondere aanpak om te komen tot een hernieuwd en toekomstgericht onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs. Het is een uitgelezen moment om ondernemerschaps­onderwijs en ondernemend leren onder de aandacht te brengen. En voor professionals op dit gebied om invloed uit te oefenen op de komende vernieuwingen.

 

Lees meer

We willen u graag uitnodigen om uw stem te laten horen

Stichting Jong Ondernemen en RVO (Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen) faciliteren het proces om uw kennis en ervaring met het opleiden van ondernemende jongeren in het po, vo én mbo ‘op te halen’ en te bundelen. Daarvoor organiseren we een Actieconferentie om de bijdrage vanuit leerlingen, docenten, PABO studenten, onderwijsondersteunende professionals en ondernemers bijeen te brengen.

Actieconferentie
De conferentie vindt plaats op 9 juni in kasteel Groeneveld in Baarn. Tijdens deze dag, waar ook het
25 jarig jubileum van Jong Ondernemen gevierd wordt, zullen we ons gezamenlijk buigen over de vragen: “Hoe willen we onze leerlingen opleiden tot ondernemende mensen? Wat is daar concreet voor nodig?” De vraag is vooral hoe kunnen we dat daadwerkelijk integreren in het onderwijs?
Thema’s
Dat doen we aan de hand van verschillende thema’s, zoals regionale samenwerking, doorlopende lijnen, de verbinding met buiten, een ondernemende pedagogische visie, de visie van leerlingen en pabo studenten.

Resultaat
De antwoorden en aanbevelingen per thema krijgen een plek in een zg. Whitepaper: een document dat visies en uitwerkingen bevat. Het paper zal na afloop van de Actie-conferentie wordt aangeboden aan het Platform Onderwijs 2032.

Spreekt u dit aan? Noteer dan 9 juni vast in uw agenda. U ontvangt later een uitnodiging en programma.
Neem voor vragen contact op met karina@jongondernemen.nl of nicoline.breed@rvo.nl.

Met hartelijke groet,

Joyce Rommelaar, directeur Jong Ondernemen
Nicoline Breed, coördinator Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het programma van 'sH OO is bekend bij RVO. In een nieuwsbrief van RVO wordt dan ook melding gemaakt van het programma ondernemend onderwijs in Den Bosch.

Lees meer

Deel uit de nieuwsbrief van RVO met nieuws over ondernemend leren in het po/pabo, vo en mbo, november 2014:

Doorlopende lijnen

Het is wenselijk dat leerlingen hun ondernemendheid kunnen ontwikkelen tijdens hun hele schoolcarrière en er aansluiting is tussen de schoolsectoren in de programma’s en didactiek. Daar wordt steeds vaker vorm aan gegeven in verschillende projecten, zoals de doorlopende lijn vmbo-mbo van ROC Flevoland. Hieronder enkele andere voorbeelden:

 

·   Het project 's Hertogenbosch Ondernemend Onderwijs is een initiatief van de gemeente met als doel om 'ondernemendheid' meer centraal te stellen in het onderwijs en het HR-beleid van bedrijven en instellingen. Ondernemendheid' gaat over de mentaliteit die je nodig hebt voor levenlang leren: kansen zien en benutten, reflecteren, creativiteit, zelfsturing. Zo'n 20 onderwijsinstellingen van primair tot hoger onderwijs uit Den Bosch doen mee. Er zijn tal van projecten opgezet waarin kinderen, jongeren, studenten, bedrijven en organisaties met elkaar samenwerken.

RVO