Margo van den Oord, programmaleider

Margo van den Oord werkt in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch als programmaleider aan de versterking van Ondernemend Onderwijs in deze stad en regio. Zij doet dit door ondernemende initiatieven in de dagelijkse omgeving van onderwijs, overheid en ondernemen op te halen, te verbinden en te versterken.

BGA.jpg

Lees meer

Vanuit de gedachte, ondernemend onderwijs voor een ondernemende samenleving, begeleidt zij scholen en organisaties om hun ondernemende initiatieven en projecten verder uit te breiden en te bestendigen. Door deze te implementeren en in te bouwen in de dagelijkse les- en beroepspraktijk. En in een doorlopende leerlijn richting arbeidsmarkt en leven lang leren voor iedereen toegankelijk te maken. Betekenisvol onderwijs ontstaat door levensechte vraagstukken uit bedrijfsleven en samenleving in het onderwijs te integreren.

Margo van den Oord is orthopedagoog en onderwijskundige en werkte onder andere 10 jaar lang bij HAS Den Bosch, waar zij in samenwerking met onderwijs, overheid en bedrijfsleven opleidingen ontwierp om de groei van mensen in innovaties en organisaties te begeleiden. Ook werkte zij mee aan Brabant Brein, een grote opdracht vanuit de provincie Noord-Brabant, waarbij de ideeën van alle Brabanders voor de toekomst van Brabant zijn opgehaald.

 

Katja Brooijmans, programmamanager

Katja Brooijmans werkt voor de Gemeente ‘s-Hertogenbosch bij de afdelingen Cultuur en Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie. Bij beide afdelingen speelt ondernemerschap een grote rol en ook in de wijze waarop zij zelf haar taken vormgeeft, is ondernemendheid en ondernemerschap de rode draad. Vanuit een Europees uitwisselingsproject rondom de doorgaande leerlijn ondernemendheid is het programma ‘sH Ondernemend Onderwijs geboren.

Lees meer

Om beweging te kunnen maken, is een grote lokale werkgroep van scholen (primair tot aan HBO) aan de slag gegaan met de leerpunten uit de Europese uitwisseling. Het lerende netwerk is groeiende en bruist van de activiteiten. Concrete projecten zijn noodzakelijk om een gezicht te geven aan de beweging die 'sH Ondernemend Onderwijs heet. De gemeente voert regie en is actief in gesprek met het onderwijs en de arbeidsmarkt in de volle breedte over ondernemend gedrag. Leren door te doen, leren door zelf vragen te stellen, leren door te onderzoeken, leren door actieve betrokkenheid van de samenleving binnen de school via ouders, omwonenden, ondernemers en bedrijven. Door samen de krachten te bundelen en rol en taakverdeling goed met elkaar te blijven bespreken maken we 'sH Ondernemend Onderwijs tot een succes. Daar zal Katja persoonlijk in elk geval een duidelijke rol in spelen.

 

Jan Raemaekers, onderwijsadviseur

Jan Raemaekers is leerkracht Primair Onderwijs, onderwijskundige, onderzoeker en zelfstandig adviseur. Hij is betrokken bij de coördinatie van de professionalisering binnen het programma van 'sH Ondernemend Onderwijs en geeft voorlichting aan docententeams, verzorgt trainingen en begeleidt teams bij de implementatie.

Daarbij verwerkt en analyseert hij de data afkomstig van de monitoring van de pilots binnen het programma, schrijft deelrapporten, artikelen en blogs voor en over deze onderwijsinnovatie.

www.raemwerk.com

Reamwerk.jpg

 

Hanny Post, communicatie en social media

Hanny Post ondersteunt het Programmateam van Ondernemend Onderwijs 'sH bij de communicatie. Zij verzorgt o.a. maandelijks de Nieuwsbrief, beheert de website en andere social media, en is als lid van het kernteam betrokken bij alle andere zich voordoende werkzaamheden. 

Onderwijszaken hebben mij altijd heel erg geboeid. Daarom vind ik het bijzonder werkzaam te zijn bij deze Stichting die zich volledig inzet om het onderwijs in de regio Den Bosch ondernemender te maken. Daarnaast is het samenwerken met de studentmedewerkers voor mij een van de highlights. We zullen elkaar vast regelmatig treffen bij bijeenkomsten, of je ontvangt via mij een bericht of de Nieuwsbrief.

 

Charlotte Lubbes, ondersteuner en onderzoeker

Mijn naam is Charlotte Lubbes en ik ben afgestudeerd aan de pabo. Ik werk met veel enthousiasme voor Ondernemend Onderwijs ‘sH (OO 'sH). Wat ik bijzonder aan OO ‘sH vind, is dat ik me er vanaf het begin heb thuis gevoeld; het is een netwerkorganisatie waar mijn ondernemendheid tot uiting komt.

Met mijn energie, kritische blik en probleemoplossend vermogen houd ik ervan om organisaties/scholen/mensen te ondersteunen, coachen en begeleiden op de weg naar meer ondernemendheid in onderwijs!

Hierover contact met me opnemen? Mail hier naar Charlotte

Lees meer

Zelf heb ik bij OO ‘sH ruimte gekregen om me te verdiepen in hetgeen waar ik voor sta: kinderen inspireren en laten leren vanuit hun eigen leervragen.

Ik ben gespecialiseerd in Onderzoekend & Ontwerpend leren. Dit is een didactiek die kinderen ruimte biedt om zélf te kiezen wat zij te weten willen komen over betekenisvolle onderwerpen. Ik haal er enorm veel energie uit als ik merk dat kinderen hierdoor intrinsiek gemotiveerd leren.

Om dezelfde reden zet ik me ook graag in voor Samen Buiten Leren. Reguliere educatie uitvoeren in de natuur of in de wijk. Ik zie daarbij meteen wat voor meerwaarde de ruimte en buitenlucht voor de kinderen heeft. Het biedt hen letterlijk de ruimte om creatief te denken en met andere leervragen te komen dan wanneer ze in een klaslokaal zitten. 

Naast mijn werkzaamheden bij OO 'sH werk ik twee dagen per week als invalleerkracht. Momenteel werk ik hiervoor bij Wittering.nl. Wittering.nl onderscheidt zich door waardengestuurd onderwijs, kennis van ontwikkelingslijnen van kinderen, gelijkwaardigheid, uitdagen van kinderen om zelf na te denken en verantwoordelijkheid te nemen en holistische visie.

 

Stef van den Broek, studentmedewerker Fontys HKE (Pabo) en junior lid kernteam

Mijn naam is Stef van den Broek en ik ben een derde jaars student aan de Pabo in Den Bosch. In mijn opleiding, maar ook daarnaast, ben ik op zoek naar nieuwe uitdagingen. Vernieuwing in het onderwijs is iets dat ik erg interessant vind en waar mijn passie ligt. Ik wil kinderen laten ontdekken en onderzoeken. Zowel in de klas als daarbuiten

Op het mbo heb ik al een opleiding Sociaal Cultureel Werker afgerond. De koppeling tussen het Sociaal Werk en het onderwijs vind ik ook een interessant onderwerp om mee aan de slag te gaan. Bij Ondernemend Onderwijs 'sH zit ik dus echt op mijn plek!

Note: sinds september 2019 maakt Stef ook deel uit van het kernteam. Hij zet zijn expertise in op het gebied van Samen Buiten Leren en ondersteunt het team uiteraard ook op andere gebieden. 

 

Marjolein Thelosen, studentmedewerker Avans Social Work

Ik ben Marjolein Thelosen, derdejaars Social Work student aan Avans in 's Hertogenbosch.

Social Work gaat over het verbinden van groepen en participatie, maar ook over snel schakelen, improviseren en creatief denken. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je voor iedereen de juiste oplossing vindt binnen de bestaande systemen? En hoe kan je de bestaande systemen verbeteren om het beste uit jezelf te kunnen halen. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn creatieve oplossingen nodig, ook in het onderwijs.

In samenwerking met Ondernemend Onderwijs hoop ik het onderwijs van morgen een stukje persoonlijker te kunnen maken.

 

*'Het schoolsysteem in Nederland, een moeilijke studiekeuze voor statushouders.' artikel geschreven door Marjolein

 

Lees meer

Marjolein gebruikte onlangs bij haar pitch een prachtige metafoor voor Ondernemend Onderwijs 'sH. Die vonden wij het vermelden waard!

Stel je eens voor, je staat in een woonwijk. Deze woonwijk bestaat uit allemaal woningen plus een verenigingsgebouw. Elke school, instantie en bedrijf heeft een huis in deze wijk. Tussen deze wijkbewoners vinden allerlei uitwisselingen plaats. Steeds vaker bezoeken de 'buren' in de wijk elkaar om te kijken hoe een ander het aanpakt om zo tot beter onderwijs te komen.

Er is in de wijk ook een verenigingsgebouw. Dit is het gebouw waar Ondernemend Onderwijs ‘sH zich bevindt.

Als er onenigheid is tussen wijkbewoners, er een kleine verbouwing plaats moet vinden of er een kraan kapot is in een van de huizen, kunnen de buurtbewoners naar het verenigingsgebouw komen. De mensen in het verenigingsgebouw zullen de wijkbewoners dan ondersteunen met het bedenken van een oplossing voor het probleem, zodat de wijkbewoners in de wijk weer verder kunnen. Als het nodig is biedt Ondernemend Onderwijs ‘sH hulp aan voor het verbouwen, het installeren van de kraan of het uitpraten van de onenigheid. 

 

Colin de Bijl, studentmedewerker Fontys Academy for Creative Industries

Leuk dat je even de tijd neemt om met het team kennis te maken, goed bezig! Mijn naam is Colin de Bijl, momenteel 3e jaars student aan Fontys ACI in Tilburg. Hier volg ik de opleiding CO-IEMES (Communicatie - International Event, Music & Entertainment Studies). Deze studie sluit perfect aan bij mijn passie voor muziek en grafisch vormgeven.

Dit is mijn 2e stage bij Ondernemend Onderwijs 'sH, waarbij mijn focus vooral ligt bij Outdoor Learning, LOB en het Van Gogh Nationaal Park. Ik wil mijn creatieve manier van denken en conceptuele aanpak delen met de andere studentenmedewerkers. Ik ben er namelijk van overtuigd dat in iedereen een verborgen talent schuilt. 

Lees meer

Tijdens mijn stageperiode bij Ondernemend Onderwijs ga ik één aantal workshops betreft design, visual thinking, concepting en branding aanbieden. Waarom? Het is cruciaal om creatief te blijven en met een andere invalshoek naar een onderwerp te kijken.

Ik heb er in ieder geval enorm veel zin in! Een verfrissend team brengt nieuwe ideeën en kansen met zich mee. En niet te vergeten, een hoop gezelligheid. Kletsen over muziek of grafische vormgeving? Hell yeah, kom maar door haha, daar heb ik altijd zin in!

Stuur mij gerust een mail of een verzoek op Facebook.
colindebijl2397@gmail.com

 

Lilia Visser, studentmedewerker Avans Social Work

Ik ben Lilia Visser, tweede jaars student Social Work aan Avans Hogeschool en Studentmedewerker bij Ondernemend Onderwijs 'sH. Binnen mijn opleiding is ondernemendheid en verbinden ontzettend belangrijk en dat is precies wat ik kan ontwikkelen tijdens mijn stage bij OO 'sH. De innovatie en ondernemendheid van Ondernemend Onderwijs is wat mij heeft aangetrokken, naast een ontzettend leuk team natuurlijk!

Het liefste probeer ik het onderwijs met sociaal werk te verbinden zodat de innovatie en vernieuwing in beide werkvelden gestimuleerd wordt.

Tijdens mijn stage bij Ondernemend Onderwijs zal ik mij bezig houden met 3 projecten: 1. trainingen, waaronder voorlichting omtrent gender en seksualiteit, 2. workshops en 3. communicatie.  

 

Johan van Hout, studentmedewerker Avans Social Work

Mijn naam is Johan van Hout. Momenteel ben ik tweedejaars student Social Work en werk ik als herstelondersteuner bij bet RIBW Brabant. Vóór deze opleiding heb ik mijn studie tot sport- en bewegingscoördinator afgerond.

Dit jaar ga ik een nieuw avontuur aan bij Ondernemend Onderwijs 'sH. Met mijn energie en enthousiasme denk ik een waardevolle kracht te zijn binnen deze organisatie. Wat mij aanspreekt in dit team is dat het heel erg divers is, met ieder zijn eigen kwaliteiten.

Lees meer

Afgelopen jaar ben ik betrokken geweest bij verschillende projecten rondom de ISK (school voor jongere nieuwkomers) om hen meer in contact te brengen met Nederlandse jongeren. Ook dit jaar ga ik mijn energie in deze school steken om het integratieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ik kijk er naar uit om met alle betrokken partijen samen te werken om zo mooie resultaten te behalen voor het basis- en middelbaar onderwijs. 

Groetjes Johan van Hout

 

Ebony Einmahl, studentmedewerker Fontys Hogeschool Kind en Educatie (Pabo)

Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Mijn naam is Ebony Einmahl. Ik ben derdejaars studente aan de pabo in ’s-Hertogenbosch. Voorafgaand aan de pabo heb ik de opleiding mbo Artiest (drama) afgerond.

Onlangs heb ik kennis gemaakt met Ondernemend Onderwijs ‘sH. Een mooie organisatie met ontzettend veel uiteenlopende innovatieve projecten. Een organisatie waar ik enthousiast van werd en waardoor ik mij graag wil laten inspireren. Ik hoop, met behulp van OO ‘sH, kunst en cultuur meer in verbinding te brengen met het onderwijs. Daarnaast hoop ik mijzelf binnen OO ‘sH te ontwikkelen, zodat ik straks als (beginnend) leerkracht durf te innoveren en het verschil kan maken.

Ik zie er naar uit om mee te werken aan verschillende projecten en mijn bijdrage te leveren binnen de organisatie.

 

Lisa Bosgoed, studentmedewerker

Mijn naam is Lisa Bosgoed. Opgeleid als leerkracht, verdiept in orthopedagogiek en onderwijswetenschappen en geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken. 

Ondernemendheid is voor mij een basisvaardigheid waaruit jong én oud leert. In de klas probeer ik ondernemendheid te bevorderen, bijvoorbeeld binnen debat- en filosofielessen. Tijdens deze lessen zie ik kinderen opbloeien en 'durf' ontwikkelen. Ondernemendheid zet kinderen en volwassenen in hun kracht, dat is dan ook wat mij aanspreekt aan Ondernemend Onderwijs ‘sH.