Contact vanuit leergemeenschap met leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) in ’s-Hertogenbosch

Een van de enthousiaste studenten van de leergemeenschap Intercultureel Talent schreef een leuk stuk over hun eerste ervaringen bij de ISK. Ondernemend Onderwijs en PowerUp073 werken samen met Avans in deze leergemeenschap.

 

Wij, 7 studenten Social Work van Avans Hogeschool  ’s-Hertogenbosch, hebben als doel om de leerlingen van de ISK te ondersteunen bij het integreren in de Nederlandse samenleving en om de taalbarrière te minimaliseren. Dit doen wij  door het luisteren naar  de wensen en behoeften van de leerlingen, om vervolgens de komende maanden activiteiten te organiseren en uit te voeren samen met hen. Als sociaal werker werk je namelijk gelijkwaardig samen.

Lees meer

Ook willen wij de leerlingen ondersteunen bij alledaagse problemen waar zij tegen aan lopen in de Nederlandse samenleving. Alledaagse problemen zoals fietsen naar school en naar huis. Veel leerlingen kunnen niet fietsen.

Onze ervaringen tot nu toe op de ISK zijn erg positief. Wij zijn er nu drie keer geweest. Tijdens het eerste contact met de ISK hebben wij eerst met docenten gepraat. Hierna hebben wij rondgelopen in de aula en werden we uitgenodigd om tafelvoetbal te spelen met de leerlingen, zij waren lekker fanatiek! Na de pauze hebben we een les bijgewoond en de leerlingen geholpen met hun lesopdrachten. De Nederlandse taal, maar ook bijvoorbeeld rekenen en nieuwsbegrip. We hebben veel gesprekken gevoerd met de leerlingen in de pauzes, zodat wij hen, maar ook zij ons beter leren kennen.

Onze verwachting van de ISK is dat de leerlingen enthousiast aan de activiteiten deelnemen, wij kunnen hen hierbij steunen en enthousiasmeren. De ISK is voor ons een nieuwe doelgroep daarom kunnen wij veel nieuwe kennis opdoen. Onder andere over het contact leren leggen met jongeren/immigranten. Kortom, het begin van een mooie hernieuwde samenwerking tussen de ASH en de ISK!

 

Auteur: Luke van Oorschot

Datum: 14 nov 2021

 

Video leergemeenschappen bij Avans Social Work

In deze prachtige korte video krijg je een heel mooi beeld van het succesvolle concept 'Leergemeenschappen' bij Avans Social Work!

 

Blended Learning Canvas Avans

Hoe geef je een goede digitale les? Laat je inspireren met deze Avans Blended Learning Canvas!

 

LGS Magazine

In september 2020 wordt het nieuwe LGS Magazine uitgegeven. Een mooi magazine voor en door Leergemeenschappen Social Work Den Bosch.

In dit magazine wordt de enorme diversiteit aan activiteiten van eerste en tweede jaars studenten in samenwerking met docenten en professionals uitgelicht. 

Hier lees je het hele tijdschrift.

 

Terugblik op de Leergemeenschap Intercultureel Talent, juni 2019

Door: Femke Gijsbers,  docent aan Avans Hogeschool, opleiding Social Work

Zoals je misschien al eerder hier op de website las, zijn we sinds 2 jaar vanuit de Avans opleiding Social Work in de praktijk aan het ondernemen en leren, in leergemeenschappen. Vanuit maar liefst 44 van deze leergemeenschappen werken 1e en 2e jaars hbo-studenten samen met docenten en professionals in 's-Hertogenbosch & de regio aan maatschappelijke vraagstukken en hun eigen ontwikkeling. 

Ondernemend Onderwijs ‘sH was afgelopen jaar actief betrokken bij 2 leergemeenschappen (Intercultureel Talent/ISK en bij Bonafideel) en op afstand bij een aantal anderen om mee te denken over hoe je dat nu doet, leren op locatie en zonder al te veel dwingende kaders. Vanuit OO 'sH waren Anna Freitag en Margo van den Oord betrokken en vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch schoof Mariève Craste aan. Graag wil ik jullie een korte update geven over wat wij binnen een van deze leergemeenschappen, de lgs Intercultureel Talent, allemaal gedaan en geleerd hebben. 

En wat hebben we geleerd! De grootse lessen liggen volgens mij op het gebied van professionele houding & communicatie, een belangrijk onderdeel in de basisjaren van het hbo. De studenten (en ik ook) zijn allemaal meters wijzer en zelfstandiger dan bij de start in september 2018.

Lees meer

We zijn, na een start in de Raadskelder van de gemeente, in november 2018 op goede wijze in contact gekomen met de Internationale Schakelklas (ISK) en kregen toestemming om binnen de muren van de school te kijken hoe we konden bijdragen aan de integratie en talentontwikkeling van de jonge nieuwkomers. Sinds die tijd hebben we onder meer de onderstaande dingen gedaan en bereikt:

  • We hebben ons verdiept in het vluchtelingenvraagstuk en bijbehorende interculturele competenties. Wat zijn dat nu en wat betekenen die voor jonge professionals in het sociale werkveld? We hebben verschillende experts uitgenodigd en interviews gehouden (o.a. met cultureel antropoloog, medewerker maatschappelijke opvang, vrijwilliger hulpverlener op Lesbos, trainer van Beschermjassen). Mede op basis hiervan hebben Auke, Juultje en Thijs een workshop ontwikkeld over Intercultureel sensitief handelen. Die hebben Auke & Juultje gegeven aan leerlingen van het KW1 en medestudenten van Avans tijdens de Open Ruimte-week.
  • Yara, Havvanur & Maud hebben, o.b.v. onderzoek in de stad, 2 sociale kaarten gemaakt, terug te vinden hier op de website. Een sociale kaart voor nieuwkomers en een voor professionals die met hen werken. Deze kaart is door een grafisch ontwerper van de gemeente ‘s-Hertogenbosch vormgegeven en overhandigd aan de ISK en andere professionele organisaties, zodat nieuwkomers weten waar ze terecht kunnen in de regio (voor bijvoorbeeld sport, geloof en hobby’s) en voor professionals om erachter te komen welke organisaties er in de regio zijn voor eventuele samenwerking. 
  • Michelle en Fleur hebben een assertiviteitstraining ontwikkeld voor klassen op de ISK en deze verschillende keren uitgevoerd bij mentorklassen van o.a. docenten NT2 Cintha en Gitanja. Dit is gedaan, omdat we vanuit de docenten van de ISK het signaal kregen dat leerlingen het vaak lastig vinden om assertief te zijn. Daarnaast is er ook een beroepenles ontwikkeld, over de verschillende beroepen in Nederland om het beeld van beroepen te vergroten bij de leerlingen. Ook sloten Coen, Michelle, Anne, Fleur, Maud, Thijs en Merel regelmatig aan bij lessen op de ISK om daar de leerlingen te helpen bij het verbeteren van hun taalvaardigheid. Dit  hielp bij het contact leggen met de doelgroep en erachter te komen wat hen bewoog.
  • Johan en Marjolein zijn druk bezig geweest met het verbinden van jongeren van Jongerencentrum de Poort met de leerlingen op de ISK. Dit kwam onder andere bij de maandelijkse activiteitenmiddagen op de ISK en de grote workshopmiddag in april goed uit de verf.
  • Twee vierdejaars studenten Social Work, Joris en Laura, hebben hun afstudeeronderzoek uitgevoerd naar hoe de leerlingen van de ISK op verschillende manieren nog beter ondersteund kunnen worden bij hun integratieproces, bijvoorbeeld te beschrijven hoe informeel leren het formele leren kan versterken.

Dit zijn enkele van de zichtbare resultaten van het samenwerk- en ontwikkelproces wat we daar met zijn allen hebben doorgemaakt. Leren is echter iets wat vaker ook niet zichtbaar is. Aan de eindpresentaties van de studenten was te horen dat ze niet enkel voor de jonge nieuwkomers veel hebben betekend, maar ook voor zichzelf en elkaar. Er is uit schulpen gekropen, lef gecreëerd, professioneel vergaderd, feedback gegeven, geploeterd, gestoeid met motivatie, gegroeid qua houding en vooral ook genoten van betekenisvol bezig zijn.

Werken, leren & creëren in de praktijk is niet alleen waardevol en leuk, het is ook een belangrijke katalysator voor het ontwikkelproces van hbo-studenten. Zo zien ze direct wat wat sociaal agogen in de praktijk doen, leren ze die praktijk persoonlijk kennen en komen ze  er achter wat het vraagt om mensen te helpen en of dat inderdaad de juiste roeping voor hen is. Twee studenten, Johan & Coen, hebben zelfs zo de smaak te pakken, dat ze volgend jaar verder willen met wat er dit jaar in gang is gezet. Tof! We gaan dan speciaal in op hoe we de leerlingen kunnen ondersteunen bij het versterken van hun netwerk in Nederland, zodat hun sociaal isolement minder wordt. Mooie maatschappelijke opdracht!

Naast dat ik zelf nu ook veel meer weet van de complexiteit van het integreren in Nederland,  en de bijzondere plek van de ISK daarbinnen, geniet ik er vooral van om van dat ontwikkelproces van jonge mensen deel van te mogen uitmaken. #Ilovemyjob J

Volgend jaar de 2e ronde!

Tot dan!

 

Met vrolijke zomergroet,

Femke Gijsbers

 

 

Sociale kaarten Nieuwkomers 'sH

Ondernemend Onderwijs 'sH is o.a. nauw betrokken bij de leergemeenschappen ISK van Avans Social Work. Hbo-studenten in deze leergemeenschap werken samen met jonge nieuwkomers in Den Bosch aan hun integratie. Deze jongeren tussen 12 en 18 jaar spreken of schrijven nog geen Nederlands en zijn nog niet bekend zijn met de Nederlandse cultuur en gewoontes. 

Van de studenten uit deze leergemeenschap ontvingen wij twee prachtige Sociale Kaarten, speciaal ontworpen voor professionals die met de nieuwkomers (willen) werken én voor de jongeren zelf. Deze kaarten zijn ontworpen om elkaar gemakkelijker te vinden. Hieronder vind je beide kaarten.

Sociale kaart voor professionals 

Sociale kaart voor jongeren

 

Workshopmiddag ISK, georganiseerd door leergemeenschap 'Intercultureel Talent'

Studenten van de Leergemeenschap 'Intercultureel Talent' van Avans Hogeschool Social Work organiseerden voor de leerlingen van de Internationale Schakel Klas een middag vol workshops om hen te laten kennismaken met allerlei zaken, zoals sporten, cultuur, leeftijdsgenoten, de omgeving en ook vooral de Nederlandse taal.

Een groot aantal vrijwilligers, studenten, sportinstructeurs, organisaties en ook het team van OO 'sH werkten hieraan met plezier mee.

Lees hier het verslag van Marjolein Thelosen, student Avans Social Work én studentmedewerker bij Ondernemend Onderwijs 'sH.

 

ASH in de Praktijk

De academie voor Sociale Studies in Den Bosch heeft een online magazine ontwikkeld. Zij bieden u met dit magazine een overzicht van de mogelijkheden om studenten Social Work te betrekken bij uw organisatie. Dit kan uiteen lopen van het inzetten van studenten voor bijvoorbeeld 1 dag tot een jaarstage.

Of u wilt graag deel uit maken van de leergemeenschappen of een lezing komen geven in de Academieweek; er zijn talloze mogelijkheden! 

Zij wensen u veel leesplezier en mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met het praktijkbureau.

Volg deze link

 

Studiereis studenten sociale studies naar Roemenië; verslag door Anne van Dijkhuizen

Anne van Dijkhuizen ging met een groep studenten social work van Avans Hogeschool op studiereis naar Roemenië. Zij bezochten daar o.a. een ProRoma-school in Tinka. Een bijzondere ervaring.

Lees hier wat Anne daarover schreef

 

Studiereis studenten sociale studies naar Finland sluit aan bij Outdoor Learning

Één van de belangrijkst aspecten in de methodiek van ervaringsleren is om de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de studenten te laten, zodat ze leren hun eigen kracht en vaardigheden te benutten.

Een stel studenten mochten op studiereis naar Finland. Hun ervaringen sluiten mooi aan bij Outdoor Learning, waar OO 'sH zich erg voor inzet.

Lees hier een verslag van een docent en enkele studenten

 

'Leren in Leergemeenschappen', door Willemijn Pomstra

Willemijn Pomstra is tweedejaars student Social Work aan de Avans Hogeschool en tevens studentmedewerker bij Ondernemend Onderwijs 'sH.

Zij was vanaf haar eerste studiejaar direct betrokken bij de innovatieve manier van onderwijs die Avans Hogeschool Social Work introduceerde, het leren in Leergemeenschappen.

Na anderhalf jaar studeren op deze manier schrijft zij hierover een verslag.

'Leren in Leergemeenschappen', door Willemijn

 

Presentaties studenten Avans Leergemeenschappen, 28-11-2018

Deze middag presenteren zich 15 van de 44 Leergemeenschappen: Exodus / Ons Huis in de Wijk / Bonafideel / One World Citizens /Juvans / De winkel die werkt / Zorgbelang Brabant / Gemeente ’s-Hertogenbosch (gekoppeld aan de ISK Den Bosch) / Contour de Twern / Vrijwilligersacademie 073 / Vanzelfsprekend?! / Cello de Binckhorst / Broed / Gemeente Waalwijk / Inloopschip.

Quote van Rodenborch docent Mart van Eijk: 'Wat een kanjers deze studenten! Met al het negatieve nieuws op tv en op internet geven deze studenten met hun zorg voor de zwakkeren in onze samenleving juist hoop!'

Lees hier het verslag van deze middag

 

'Inburgering in Nederland', door Anne van Dijkhuizen

Anne van Dijkhuizen, is 2e jaars student Avans Social Work zit in de Leergemeenschap ISK, die werkt met vluchtelingen.

Zij vroeg zich af hoe de inburgering van nieuwkomers in Nederland verloopt en hoe tolerant Nederland (en zij zelf) eigenlijk is.

Hier haar bevindingen:

 

 

Teamwerk OO 'sH en Avans Leergemeenschappen volgens docent Femke Gijsbers

Femke Gijsbers, docent social studies, vertelt wat volgens haar de succesfactoren zijn bij de groepen van de Leergemeenschappen die zij begeleidt.

Hoe is de energie in de samenwerking van de groepen gekomen? Wat werkt er wel en wat draagt juist niet bij aan goede samenwerking? Dat vergt uitgebreide en continue reflectie.

Toch kan ik hier al 4 belangrijke punten opnoemen. 1: start met relevant(e) praktijkvraagstuk(ken), 2: vorm een heterogene groep, 3: prik een haalbare 1e mijlpaal en 4: samenwerking met Ondernemend Onderwijs 'sH.

Lees meer

Vorig jaar zijn we als ASH* gestart met 24 leergemeenschappen. Ook toen was ik betrokken bij twee ervan. Het was zo nu en dan een zoektocht om samen vorm te geven aan het nieuwe leren en iedereen enthousiast te houden. Uitgangspunt is meer flexibiliteit in het onderwijs om in te spelen op actuele (leer)vragen uit de praktijk en daarbij ruimte te geven aan de intrinsieke motivatie van de sociale student. Werken op basis van gelijkwaardigheid aan maatschappelijke vraagstukken die de leergemeenschap zelf in samenspraak met de gastpraktijk zou kiezen. De start en werkwijze worden geheel open gelaten aan iedere leergemeenschap zelf. Wel met een handleiding met toelichting, tips en suggesties, maar geen week-bij-week lessenstructuur, zoals bij andere onderwijsprogramma’s. De studenten vonden al die vrijheid “wat zou jij nu graag willen leren, willen doen?” behoorlijk ingewikkeld, soms zelf ‘vaag en wazig’ en bleken behoefte aan sturing te hebben. Verantwoordelijkheid nemen en als groep in actie komen, gebeuren niet door enkel naar wensen en dromen te vragen. Een wijze les voor ons als meer wetende partij (professionals & docenten).

Deze zomer sprak ik over mijn geworstel met Margo en Apolline van team OO ’sH en zij adviseerden me om te starten met een ‘vraagstukconfrontatie’.

In de aanloop naar de start van beide leergemeenschappen voerde ik gesprekken met bevlogen professionals, zoals Mariève Craste (Gemeente Den Bosch) en Barbara Brakkee (Cello), over hun ideeën en verwachtingen bij de leergemeenschap. We bespraken mogelijke vragen waar de LGS zich op zou kunnen richten en hoe we die in de eerste weken zouden presenteren aan de groep. Door te starten met actuele en uitdagende vraagstuk(ken), die nog wel veel ruimte voor eigen invulling hadden,  proberen we er voor studenten een inspirerend traject van te maken. Hoewel we dat op beiden plekken anders hebben vormgegeven, is dat wel echt een gouden tip geweest. Natuurlijk heb ik hier ook weer dingen van geleerd, maar deze start is al 10 keer energieker dan het vorig jaar was.

Dat ligt ook aan het 2e punt, de interactie tussen nieuwe eerstejaars en al ervaren tweedejaars in de groep. De tweedejaars zijn zo veel wijzer geworden in het afgelopen jaar! Super gaaf om te zien en mee te maken. Ze delen hun leerervaringen van het vorige jaar en voelen zich ook al meer senang bij het ondernemende onderwijsconcept.  Ze nemen de 1e-jaars op sleeptouw, ze coachen en motiveren hen. Daarnaast zorgt dit voor een ‘nieuwe’ groep, anders dan hun basislesgroep in het schoolgebouw. Deze groep roept andere rollen en gedrag op, ook door de betrokkenheid van professionals en fysieke aanwezigheid in de beroepspraktijk. Wat ook opvallend is, is dat het lijkt of de huidige 1e-jaars al in de kern meer ondernemend en bevlogen zijn dan de groepen van vorig jaar. Zou de zelfselectie van het 1e cohort bij een vernieuwde opleiding hier meespelen?

De 3e factor die ik nu kan benoemen die voor actie en energie zorgt, is een dichtbije stip op de horizon. Bij beide gemeenschappen hebben we in november een magnetische mijlpaal op de agenda staan. Bij de Cello-groep komen op 6 november geïnteresseerde managers luisteren naar de eerste plannen en ideeën van de studenten en op 28 november is er de Ondernemend Onderwijs Netwerkbijeenkomst, waarop studenten hun werk, ideeën en plannen kunnen delen met andere geïnteresseerden uit het netwerk.

En ten vierde, maar zeker niet de minste reden: samenwerking met de teamleden van vanuit Ondernemend Onderwijs. Ik en mijn collega Vikky van der Velden (bij LGS Bonafideel) hebben het voorrecht om in onze leergemeenschappen niet enkel met een professional uit het sociaal werk samen te werken, maar om ook samen met ervaren onderwijskundige vernieuwers bezig te zijn. In mijn geval met Margo van den Oord, Apolline Mol en Anna Freitag. Zij geven mij tips en inspiratie vanuit hun expertise op het gebied van het verbinden van bedrijven & organisaties met scholieren en studenten. Naast deze inhoudelijke inbreng, is het bovendien waardevol om met 4 professionals betrokken te zijn. Dit doet iets in de dynamiek in de groep. Het is wezenlijk anders dan wanneer je als docent met name alleen, of met de professionals op afroep in de leergemeenschap samenwerkt. Door het echt samenwerken met de studenten aan concrete vraagstukken, ondersteund met een passende groepsdynamische interventie op zijn tijd, is er snel energie ontstaan en worden de studenten op hun eigen niveau aangesproken en uitgedaagd. 
Ik kijk enorm uit naar de opbrengsten van de komende maanden!

 

* ASH: Academie voor Sociale Studies ‘s-Hertogenbosch – Avans Hogeschool

 

Leergemeenschap Bonafideel, september 2018

Leergemeenschap Bonafideel in de wijk Orthen is een van de 44 actieve Leergemeenschappen binnen Avans Hogeschool Social Work in Den Bosch.

Afgelopen jaar was het team OO al bezig met het uitwerken van de visie en het creëren van draagvlak voor het sociale initiatief 'Bonafideel'*. Zij waren daarom razend enthousiast het experiment met een Leergemeenschap Bonafideel aan te gaan.

Het team OO begeleidt vanaf de start van deze Leergemeenschap de studenten bij het vormgeven en realiseren van Bonafideel*.

 

Lees meer

Wat Ondernemend Onderwijs ‘sH erg belangrijk vindt is dat de studenten grenzeloos kunnen nadenken; alles is nog mogelijk. Er wordt continue gezorgd voor ondersteuning en houvast op het gebied van het onderzoeks- en ontwerp proces, terwijl zij op het gebied van de inhoud alle ruimte krijgen.

De Leergemeenschap Bonafideel is deze maand gestart met het onderzoeken van verschillende mogelijkheden en thema’s passend in de wijk Orthen, een potentiële invulling van het pand, interessante doelgroepen en samenwerkingsmogelijkheden.

 

*Bonafideel heeft als visie om een ontmoetingsplek te vormen in de wijk voor een scala aan verschillende mensen. Een plek om te werken, te leren en te recreëren. Sociaal ondernemen op een non profit basis, het structureel inzetten van onderwijs in verschillende vormen en het betrekken van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt staan hierin centraal.

 

 

4e jrs. minorstudenten in actie bij Ondernemend Onderwijs

Mike de Natris, Ries Coomans en Terri van Iperenburg, zijn alle drie 4de jaars studenten van Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch (Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Bestuurskunde). Zij benaderden Ondernemend Onderwijs 'sH met een vraag over een eventuele samenwerking voor hun minor 'Dare To Change'.

'In de huidige maatschappij is het belangrijk dat je flexibel en creatief durft te denken. De samenleving is namelijk altijd in beweging. Bij ‘Dare To Change’ leer je omgaan met veranderingen, met weerstand tegen veranderingen en hoe je veranderingen actief kunt beïnvloeden. Binnen deze minor zijn we bezig met een veranderopdracht, waarbij je aan de slag gaat met een maatschappelijk vraagstuk waarbij er geïnnoveerd of veranderd kan worden.

Lees meer

Deze opdracht moet in samenwerking gaan met een organisatie, waarbij wij als studenten minimaal 96 uur in de praktijk aan de slag zijn met een verandering in de samenleving of binnen een organisatie. Belangrijk is dat deze opdracht geen onderzoeksopdracht is, aangezien we dit vanuit een minor organiseren en niet vanuit een afstudeerproject. Een voorbeeld van een veranderopdracht die al is gedaan bij Ondernemend Onderwijs is de opdracht met van Neynsel. Deze opdracht zocht naar verbindingen in de wijk en tussen een zorgcentrum. Dit is waar wij ook naar zoeken.

Ook omdat Ondernemend Onderwijs als doel heeft om ondernemende kwaliteiten van burger via onderwijs en in samenwerken te willen stimuleren door middel van maatschappelijke vraagstukken dachten wij dat dit goed kon aansluiten bij onze veranderopdracht.'

Het team van Ondernemend Onderwijs 'sH was direct enthousiast en nodigde Terri, Ries en Mike uit op een werkbijeenkomst waar informatie werd uitgewisseld. Besloten werd dat zij binnen het team OO hun veranderopdracht zullen gaan uitvoeren. 

Een goed voorbeeld van ondernemendheid, prachtig aansluitend bij de ideeën van Ondernemend Onderwijs.

 

SDG's in Motion, 26 juni 2018

SDG’s of ‘Sustainable Development Goals’ zijn 17 doelen die vanuit de Verenigde Naties verspreid zijn. Er wordt naar gestreefd dat deze 17 thema’s in het jaar 2030 wereldwijd opgelost zijn.

De opleiding Avanced Business Creation van Avans Hogeschool Den Bosch organiseerde 'SDG’s in Motion' *, een evenement waar externe partijen konden kennismaken met de 17 werelddoelen, en konden bespreken hoe zij in hun eigen werk hieraan kunnen bijdragen. 3e jaars studenten van deze opleiding, werkten 20 weken, in samenwerking met een externe organisatie, aan bedenken en realiseren van een innovatief concept om een van de 17 werelddoelen te ondersteunen. Zij presenteerden tijdens deze bijeenkomst hun projecten.

Lees meer

Naast veel buitenland georiënteerde projecten, kwam de relatie met het onderwijs verrassend vaak naar voren: Hoe kan het onderwijsconcept van Avanced Business Creation omgevormd worden, om beter aan te sluiten op de 17 werelddoelen? Hoe ga je gender stereotypering in studiekeuze uit de weg?

Tevens is er een mooi SDG spel ontwikkeld voor in de klas, om leerlingen bewust te maken van de 17 werelddoelen. Het ontwikkelen van ondernemende Makerslab’s in Zuid Afrika, en het creëren van leeromgevingen in vluchtelingenkampen waren andere voorbeelden.

Klik hier om meer te lezen op de website van Avans.

 

* Deze conferentie is een initiatief van Avans Hogeschool, in samenwerking met Has Hogeschool, Dutch Sustainable Growth Coalition, SDG Charter en Vereniging Hogescholen.

 

 

Oogstsessie Leergemeenschappen

Op Avans Hogeschool Social Work werd op 18 januari 2018 een 'oogstsessie' gehouden. 

Het doel van deze oogstsessie was, om bij studenten, docenten en de externe organisaties op te halen wat het eerste halfjaar leergemeenschappen heeft opgeleverd. Dit omdat deze manier van onderwijs nieuw is en elke groep daarin helemaal zijn eigen weg moet vinden. Dit geldt zowel voor de manier van werken, de onderlinge verhoudingen in de groep en de samenwerking met de externe organisatie. De ‘oogstsessie’ was een mooi moment om ook eens van elkaar te horen waar elke leergemeenschap mee bezig is, wat succesvol is geweest en waar ze wellicht tegenaan gelopen zijn.

Lees hier het verslag van Anna Freitag (team OO)

 

Leren in Leergemeenschappen 2017-2018

In het schooljaar 2017-2018 is de opleiding Social Studies van Avans Hogescholen in ‘s-Hertogenbosch begonnen aan een experiment met een nieuwe vorm van onderwijs: de Leergemeenschappen.

Wat is een Leergemeenschap?
Een Leergemeenschap is een leersituatie in ‘de echte wereld’, waarbij studenten, samen met een docent en professionals uit het werkveld van elkaar leren en samenwerken.  
Een groep van ongeveer 16 eerste en tweedejaars studenten, zijn een jaar lang verbonden aan een externe organisatie uit het sociale werkveld. In dit jaar (onder)zoeken zij zonder vooraf opgestelde vraag of opdracht, wat zij zouden kunnen betekenen voor of met de organisatie, een specifieke doelgroep, een sociaal vraagstuk of de maatschappij. Het creëren van sociale en maatschappelijke meerwaarde, en het ontwikkelen van het toekomstige werkveld van Social Work staat hierin centraal.

 

Workshop AanZet©! voor 1e jrs. studenten Avans

Tijdens de laatste netwerkbijeenkomst van schooljaar 2016-2017 van Ondernemend Onderwijs, was er een loterij. Een van de prijzen was een workshop AanZet©! door Els Roest-de Bekker.

Femke Gijsbers, docent en coördinator 1e jaar Bachelor of Social Work bij Avans Hogeschool, trof deze prijs. In het kader van de opstart van de nieuwe onderwijsmethode (Leren in Leergemeenschappen) bij Avans kwam deze prijs precies goed terecht. Femke maakte er graag met haar 1e jaars studenten gebruik van. De workshop vond plaats op 2 november 2017. Hier haar reactie.

Lees meer

Verslag van Els Roest-de Bekker:

Na een vlotte kennismaking en een start van het spel waarbij sommige deelnemers dachten dat ze het nooit zouden gaan snappen, kwam al snel het plezier in het spelen bovendrijven. Elke tafel had zijn eigen tafelleider die zijn rol heel goed oppakte. Els hoefde alleen maar rond te lopen en onduidelijkheden te verduidelijken en goed te observeren of het doel van het spel gehaald werd. Namelijk, elkaar op een andere manier leren kennen zodat deze kennis ingezet kan worden in de samenwerking met elkaar en met de vraag vanuit de samenleving, in de leergemeenschap.

Thema’s, zoals SAMENLEVING, ZELF en WERK/BUURT werden gekozen en besproken in een open en veilige sfeer, met humor. De dilemma’s uit WERK/BUURT kregen het meeste aandacht omdat deze van toepassing zijn op het samenwerken in de leergemeenschap. Er werd goed gebruik gemaakt van de gespreksmethode Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD).

De één woord reacties van de studenten na afloop waren o.a.: leuk, interessant, leerzaam, zinvol, boeiend. Dit was tijdens het spelen van het spel ook voortdurend merkbaar.

 

Lees hier meer over deze bijeenkomst en over AanZet©!

 

Leren in Leergemeenschappen

Femke Gijsbers, docent en coördinator 1e jaar Bachelor of Social Work, vertelt bevlogen over de vernieuwde onderwijsmethode waarmee deze afdeling van Avans komend schooljaar met de 1e jaars studenten van start gaat: het leren in Leergemeenschappen. Geheel aansluitend op de veranderende maatschappij.

Zo'n Leergemeenschap wordt gevormd door studenten, docenten en praktijkdeskundige(n). Samen gaan zij aan de slag met vragen uit de samenleving, met als doel: voorkomen, verbeteren of oplossen van sociale kwesties. 

Deze manier van onderwijs zal een andere inzet vereisen van de studenten, docenten en praktijkdeskundigen, die in de leergemeenschap zitten. Een ondernemende open houding en een veilige omgeving waarin ook geleerd wordt door fouten te maken.

Meer lezen: hier de presentatie van Femke

 

AVANS Social Work start met leren in Leergemeenschappen

'Transformeren.  Met een bont reisgezelschap op reis. Niet wetend hoe het precies zal verlopen en wat de samenwerking gaat brengen.

Na de vakantie gaat het gebeuren. Een bont reisgezelschap gaat samenwerken. Samenwerken rondom sociale vraagstukken. Om deze te verbeteren, verminderen en/of te voorkomen.

Het reisgezelschap zal in ieder geval bestaan uit professionals, studenten en docenten. En wordt uitgebreid met die mensen die nodig zijn om stappen te kunnen zetten. Denk aan mensen met specifieke expertise over het vraagstuk zoals  ervaringsdeskundigen, professoren en lectoraten.' *

uit de blog van Elsbeth Kamphuis, docent sociale studies

Lees hier meer over de start met leren in Leergemeenschappen!

Filmpje over leren in Leergemeenschappen

 

Contact Avans Hogeschool Den Bosch

Avans Social Studies

Hervenplein 2
5232 JE 's-Hertogenbosch

 

Avans Hogeschool

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch